Palvelut

Maanrakennustyöt

 • rakennuksien pohjatyöt
 • erilaiset isot ja pienet kaivuutyöt
 • pihojen pohja- ja pintarakennustyöt

Koneelliset lumityöt

 • pienten ja isojen pihojen koneellinen lumenauraus
 • maanteiden koneellinen lumenauraus
 • polanteiden poistot
 • aurauslumikasojen poisajot

Hiekotukset

 • pienten ja isojen pihojen koneellinen liukkaudentorjunta
 • maanteiden koneellinen liukkaudentorjunta

Harjaukset

 • pienten ja isojen pihojen koneellinen harjaus
 • maanteiden koneellinen harjaus

Viherrakennus

 • pihojen raivaukset ja kivien siirrot
 • pohjatyöt ja pinnanmuotoilut
 • puiden, pensaiden ja perennojen istutukset
 • kasvualustan ja kuntan levitys

Pienkoneiden korjaus ja huolto

 • moottorikelkat, mönkijät, traktorit jne

Pihasuunnittelu

 • yleissuunnitelmat rakenteilla oleville tai jo rakennetuille mökki-, rivitalo ja omakotipihoille